Mời

– bãi biển đẹp không bị ảnh hưởng bởi du lịch
– Bãi biển cát dài 5 km
– nấu thịt nướng và làm lửa
– bơi thể thao dưới nước
– nhà hàng nhỏ và nhà hàng ăn nhanh
– một bến cảng rất lớn cho thị trấn nhỏ này
– Botswerften nơi người đưa tin vẫn còn làm bằng tay
– Hàng trăm thuyền đánh cá truyền thống
– Cá tươi mỗi ngày trên thị trường
– Có khả năng để đi với một ngư dân thực sự